خرداد 1399 نمایشگاه ماشین آلات فلزکار

برای خبرنگاران

از آنجا که مایلیم ارتباط قویتری با شما داشته باشیم، آماده ارائه انواع اطلاعات کتبی و تصویری جهت درج در گزارش های شما هستیم.

 

سرویس

اطلاعات و داده های مطبوعاتی

گزارشات، عکس ها، رسانه های اجتماعی- از فعالیت های مطبوعاتی شما حمایت خواهیم کرد.

بیشتر

 

پروفایل نمایشگاه

اطلاعات در خصوص پروفایل نمایشگاه را در اینجا می توانید بیابید

more

نقشه سالن و مکان برگزاری 

بمنظور دسترسی بهتر به موقعیت مورد نظر

بیشتر