خرداد 1399 نمایشگاه ماشین آلات فلزکار

ثبت نام جهت دریافت خبرنامه

آیا مایلید  آخرین اطلاعات مربوط به AMB IRAN را مرتبا دریافت کنید؟ در صورت تمایل می توانید به سادگی در خبرنامه ویژه نمایشگاه مشترک شوید. لطفا ایمیل تاییدیه که به صورت خودکار برای شما ارسال می شود راپاسخ دهید.اطمینان داشته باشید که اطلاعات دریافتی از شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت و استفاده دیگری از آن نخواهد شد.